Donma Noktasını Alçaltma Çalışmaları

8. Sınıf Fen Bilimleri Erime ve Donma Konu Anlatımı

Erime ve Donma Erime ve buharlaşma sırasında madde ısı alırken donma ve yoğunlaşma sırasında ısı kaybeder. Isı alan maddenin sıcaklığının artarken, ısı kaybeden maddenin sıcaklığı azalır. Katı haldek...
Su Çeşitleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Su Kimyası ve Su Arıtımı Konu Anlatımı

Su Kimyası ve Su Arıtımı Temel ihtiyaçlarımızdan biri olan su, sert su ve yumuşak su olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenir. Suların sert ya da yumuşak olmasını sağlayan içerisinde bulunan mineral...
Avrupa Birliği Tehlike İşaretleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Asitlerin – Bazların Yararları, Zararları...

Asitlerin – Bazların Yararları, Zararları Asitler ve bazları kullanırken bazen çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tehlikeleri azaltmak için asitler ve bazlar genellikle çözeltile...
Nötralleşme Tepkimesi Denklemi

8. Sınıf Fen Bilimleri Asit-Baz (Nötralleşme) Tepkimeleri Konu Anlatım...

Asit-Baz Tepkimeleri Asitler ve bazlar bir araya getirildiğinde kimyasal tepkime meydana getirirler. Bu kimyasal tepkime sayesinde asidin asidik özelliği, bazın da bazik özelliği azalır. Meydana gele...
Turnusol Kağıdı ve pH ölçeği(skalası)

8. Sınıf Fen Bilimleri Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı

Asitler ve Bazlar Çevremizdeki bazı maddeleri incelerken asitler ve bazlar olarak iki grupta inceleriz. Asitler Sulu çözeltilerinde H+ iyonu veren maddeler asit olarak adlandırılır. Genellikle asitle...
Yanma Tepkimelerinin Denklemi

8. Sınıf Fen Bilimleri Yanma Tepkimeleri Konu Anlatımı

Yanma Tepkimeleri  Yanma tepkimeleri maddelerin oksijen ile tepkimeye girmesi sonucu gerçekleşir. Yanma olayı kimyasal değişime neden olur. Yani yanma tepkimesi sonucu, tepkimeye giren maddeler kimya...
Kimyasal Tepkime Denklemi

8. Sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Tepkime Nedir? Konu Anlatımı

Kimyasal Tepkime Nedir? Maddelerin taneciklerinde farklılaşma oluşturan, tamamen farklı ve yeni bir madde oluşturan değişimlere kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimle maddelerin hem görünümleri h...
Tek Atomlu İyonlardan Oluşan Bileşiklerdeki Atom Sayısı

8. Sınıf Fen Bilimleri Bileşikteki Elementler ve Atom Sayıları Konu An...

Bileşikteki Elementler ve Atom Sayıları Bileşik formüllerine bakılarak; bileşiğin hangi elementlerden oluştuğu ve bileşiği oluşturan elementlerin atom sayıları belirlenebilir. Bu sayede bileşiğin kaç...
Çok Atomlu İyonların Formülleri ve Adlandırılması

8. Sınıf Fen Bilimleri Bileşikler Nasıl Adlandırılır? Konu Anlatımı...

Bileşikler Nasıl Adlandırılır? Bileşikler formüllerle gösterilir ve bileşiklerden bazılarının özel adları bulunur. Ancak bileşiklerin adlandırılmasında belirli kurallar bulunmaktadır. Bazı bileşikler...
Bileşik Formülünde Sadeleştirme

Elementlerin Değerliği ve Bileşik Formüllerinin Yazılması Konu Anlatım...

Elementlerin Değerliği ve Bileşik Formüllerinin Yazılması Elementler sembollerle, bileşikler ise formüllerle gösterilir. Bileşikler, elementlerin aralarında iyonik bağ ya da kovalent bağ yapmasıyla m...
İyonik Bağ (Tuz Oluşumu)

8. Sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı

Atomları Bir Arada Tutan Ne? Helyum, neon ve argon gibi elementler son katmanlarında yeterli sayıda elektron bulundurduklarından başka elementlerle bileşik oluşturma eğilimi göstermezler. Bu özelliğe...
Metaller-Ametaller-Yarı Metaller

8. Sınıf Metaller-Ametaller-Yarı Metaller Konu Anlatımı

Elementler fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre metal, yarı metal ve ametal olmak üzere üç gruba ayrılır. Aşağıdaki periyodik sistemde de görülebileceği gibi elementlerin 17 tanesi ametal, 8 tanes...
Metaller-Ametaller-Yarı Metaller

8. Sınıf Fen Bilimleri Periyodik Tablo Konu Anlatımı

Belirli bir hacmi(boşlukta kapladığı alan), kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere hacim, kütle, eylemsizlik ve tanecikli yapıda olma maddeler için ortak öz...