Avrupa Birliği Tehlike İşaretleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Asitlerin – Bazların Yararları, Zararları...

Asitlerin – Bazların Yararları, Zararları Asitler ve bazları kullanırken bazen çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tehlikeleri azaltmak için asitler ve bazlar genellikle çözeltile...
Nötralleşme Tepkimesi Denklemi

8. Sınıf Fen Bilimleri Asit-Baz (Nötralleşme) Tepkimeleri Konu Anlatım...

Asit-Baz Tepkimeleri Asitler ve bazlar bir araya getirildiğinde kimyasal tepkime meydana getirirler. Bu kimyasal tepkime sayesinde asidin asidik özelliği, bazın da bazik özelliği azalır. Meydana gele...
Turnusol Kağıdı ve pH ölçeği(skalası)

8. Sınıf Fen Bilimleri Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı

Asitler ve Bazlar Çevremizdeki bazı maddeleri incelerken asitler ve bazlar olarak iki grupta inceleriz. Asitler Sulu çözeltilerinde H+ iyonu veren maddeler asit olarak adlandırılır. Genellikle asitle...