8. Sınıf Fen Bilimleri Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı

2016-2017 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Üniteleri, Bölümleri ve Kazanım...

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına göre 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 8. Sınıf Fen Bilimleri dersinde işlenecek üniteler, bölümler ve kazanımlar ...