Öğretmenler İçin Yılsonu Evrakları

Yazılı Sınav Evrakları Teslim Tutanağı

Öğretmenlerin yıl boyunca yapmış oldukları yazılı sınavları sene sonunda okul idaresine teslim etmeleri gerekmektedir.   Yazılı sınavları okul idaresine teslim ederken hangi sınıfın hangi dersin...