5. Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı

Bilim Uygulamaları dersi, etkinlik çeşidi, mekân, yöntem, kullanılan araç ve gereç çeşidi vb. bakımlarından esnek bir yapıda uygulanacaktır.    Bilim Uygulamaları dersi sadece kavramlar ve terimlerin öğretilmesi yerine, öğrencilerin çevrelerinde meydana gelen olayların bilimsel temellerini keşfetmelerini amaçlayan, eğlenerek ve deneyerek çeşitli etkinliklerle işlenecek 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden 9 ‐ 13 yaş grubuna yönelik uygulamalı bir derstir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına göre 5. Sınıf Bilim Uygulamaları dersi kazanımları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

5.1  Vücudundaki yapı ve organların bir bütünlük içerisinde çalıştığını fark eder.

5.2  Yeterli ve dengeli beslenmeye uygun öğünler hazırlar.

5.3  Günlük hayatta kullandığı nesnelerin yapımı için uygun malzeme seçimini maddelerin niteleme         özellikleri ile ilişkilendirir. Malzemelerin sert, yumuşak, mıknatıstan etkilenme, suda yüzen‐batan,         su geçiren geçirmeyen vb. niteleme özellikleri dikkate alınır.

5.4  Yağmur, kar, buz, sis ve bulut oluşumunu suyun uğradığı değişimlerle ilişkilendirir.

5.5  Işığın doğrusal yolla yayıldığını gösteren modeller tasarlar.

5.6  Saf maddelerin erime, donma ve kaynama noktalarının bilinmesinin önemini günlük hayattan         örnekler vererek açıklar.

5.7  Katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin temel özelliklerinin yaşam için önemini fark eder.

5.8  Isının maddeler üzerindeki etkilerini fark ederek günlük yaşamdan örnekler verir. Isı ve sıcaklık         farkını vurgular.

5.9  Yaşadığı çevredeki bitki ve hayvanları keşfeder.

5.10  Çevresindeki canlıları gözlemleyerek besin zincirlerini ve önemini fark eder.

5.11  Çevresindeki yaşam alanlarını gözlemleyerek örnek bir yaşam alanı oluşturur.

5.12  Yaşadığı ortamı korumak ve güzelleştirmek için projeler üretir.

5.13  Mantarların ve mikroskobik canlıların insan yaşamına etkilerini örneklerle açıklar.

5.14  Sürtünme kuvvetinin yaşamdaki rolünü örneklerle ve deneylerle açıklar.

5.15  Aydınlatmanın günlük yaşamındaki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar.

5.16  Erozyondan korunma yolları ile ilgili çözüm önerileri sunar.

5.17  Elektriğin sebep olabileceği tehlikeleri fark eder ve korunma yollarını araştırır.

5.18  Basit bir elektrik devresi kurar ve çalıştırır.

5.19  Yaşadığı bölgede yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasına yönelik araştırmalar yapar ve           sunar.

5.20  Çevre kirliliğine neden olan etmenleri araştırır. Yaşanılan bölgedeki yerel çevre sorunları           araştırılır.

5.21  Günlük hayatta yapılan sportif faaliyetlerin insan sağlığına etkisini fark eder.

5.22  Karışımların nasıl ayrılabileceğini deneylerle gösterir. Eleme, süzme, mıknatısla ayırma,           buharlaştırma, yüzdürerek ayırma gibi teknikler uygulanır.

5.23  Çözünme ve erime olaylarının doğadaki ve hayatındaki etkilerini fark eder.

5.24  Yerçekimi Kuvvetinin varlığını fark eder.

5.25  Depremin tehlikelerinden korunacak şekilde odasını veya sınıfını yeniden tasarlar.

Bir önceki yazımız olan 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi başlıklı yazımızda 2016-2017 Çalışma Takvimi, 2016-2017 İş Günü Takvimi ve 2016-2017 Okullar Ne Zaman Açılacak? hakkında bilgiler verilmektedir.

Google arama terimleri:

 • 5 sınıf bilim uygulamaları
 • 5 sinif bilim uygulamaları 2017 etkinlikleri
 • 5 sınıf bilim uygulama dersinin konuları
 • bilim uygulamaları dersi öğretim programı
 • 5 sınıf bilim uygulamaları soruları aydınlatmanın olumlu ve olumsuz etkileri
 • bilim uygulamaları 5 sınıf dersi nedir
 • bilim uygulamalara çalışma
 • 5 sinif bilim uygulamalari nelerdir
 • 5 sınıf bilim uygulamaları konuları 2017
 • 5 sınıf bilim uygulamaları kazanımları
 • 5 SINIF BİLİM UYGULAMALARI ETKİNLİKLER
 • bilimsel uygulama dersi konuları

İlginizi Çekebilir!

Yorum Yap / Düşüncelerini Paylaş