8. Sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Tepkime Nedir? Konu Anlatımı

Kimyasal Tepkime Nedir?

Maddelerin taneciklerinde farklılaşma oluşturan, tamamen farklı ve yeni bir oluşturan değişimlere kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimle maddelerin hem görünümleri hem de yapıları değişir. Kimyasal bir değişim sonucu yeni bir oluşur. Bu nedenle kimyasal değişme olmadan önceki madde ile kimyasal değişim sonucu oluşan madde birbirinden farklıdır. Maddenin renk, koku ve tat gibi ayırt edici özellikleri değişir.

Maddelerin taneciklerinde farklılaşma oluşturmayan, sadece görünümünü şeklini ve halini değiştiren değişimlere ise denir.

Kimyasal değişimlerin meydana gelebilmesi için değişime uğrayan maddeler kimyasal tepkime gerçekleştirirler. Kimyasal tepkimeler denklemlerle gösterilir. Kimyasal değişime uğrayan maddeler tepkimeye “girenler”, kimyasal değişim sonucunda meydana gelenler ise “ürünler” olarak adlandırılır. Kimyasal tepkimeye giren ve oluşan ürünler birden fazla ise aralarına “+” işareti konulur. Tepkime denklemi yazılırken girenler ile ürünler arasına ok işareti konulur. Ok işareti her zaman ürünleri gösterecek şekilde konulur.

Kimyasal Tepkime Denklemi

Kimyasal Tepkime Denklemi

 

Kimyasal tepkime sırasında; atomlar arasında var olan kimyasal bağlar kopar ve yeni kimyasal bağlar oluşur. Ayrıca tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybederler ve yeni bir oluştururlar.

Kimyasal tepkimelerde; atomların cinsi ve sayısı korunur. Yani kimyasal tepkimenin girenler tarafındaki atomların cinsi ve sayısı, ürünler tarafındaki atomların cinsi ve sayısı ile aynıdır. Başka bir deyişle girenler tarafında olmayan bir atom, ürünler tarafında olamayacağı gibi girenler tarafındaki bir atom yok olamaz.

Kimyasal tepkimelerde; tepkimeye giren toplam miktarı ile tepkime sonucunda oluşan ürünlerin toplam miktarı birbirine eşittir. Bu ilkeye kütlenin korunması ilkesi adı verilir. Kimyasal tepkime denklemleri kütlenin korunması ilkesine göre denkleştirilir. Basit kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sayma yöntemi ile yapılır. Bunun için tepkimeye giren maddeler ve ürünler tarafındaki element, ya da bileşiklerin katsayıları uygun rakamlarla değiştirilir. Denkleştirme sırasında molekül ya da bileşik formüllerinde değişiklik yapılamaz. Katsayılar tamsayı olarak yazılır, kesirli sayı kullanılmaz.

Örnek 1: Mg + O2 → MgO kimyasal tepkime denklemini denkleştirelim.

Tepkimeye giren maddeler 1 magnezyum ve 2 oksijen atomundan oluşmaktadır. Buna karşılık üründe (MgO) 1 magnezyum ve 1 oksijen atomu bulunmaktadır. Üründeki oksijen atomu sayısını 2’ye çıkarmak için magnezyum oksidin (MgO) katsayısı 2 yapılır. Bu durumda magnezyum (Mg) atomu sayısı 2 olacağından tepkimeye giren magnezyumun (Mg) katsayısı da 2 yapılarak denklem denkleştirilmiş olur. Tepkimenin denkleştirilmiş hali;

2Mg + O22MgO şeklindedir.

Örnek 2: Mg + CO2 → MgO + C kimyasal tepkime denklemini denkleştirelim.

Tepkimeye giren maddeler 1 magnezyum, 1 karbon ve 2 oksijen atomundan oluşmaktadır. Buna karşılık üründe (MgO) 1 magnezyum ve 1 oksijen atomu ve 1 karbon bulunmaktadır. Üründeki oksijen atomu sayısını 2’ye çıkarmak için magnezyum oksidin (MgO) katsayısı 2 yapılır. Bu durumda magnezyum (Mg) atomu sayısı 2 olacağından tepkimeye giren magnezyumun (Mg) katsayısı da 2 yapılarak denklem denkleştirilmiş olur. Tepkimenin denkleştirilmiş hali;

2Mg + CO22MgO + C şeklindedir.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Yansıması Konu Anlatımı başlıklı yazımızda 6. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımı, Dağınık ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Google arama terimleri:

  • 8 sınıf kimyasal tepkimeler
  • kimyasal tepkimeler 8 sınıf
  • kimyasal tepkimeler 8 sınıf konu anlatımı
  • 8 sınıf fen kimyasal tepkimeler

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR

İlginizi Çekebilir!

Abone ol
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin