7. Sınıf Fen Bilimleri Ekosistemler Konu Anlatımı

Üzerinde yaşamaya uyum sağlamış organizmalarla birlikte varlığını sürdüren Dünya, bir sistemdir. Bu sistem içerisinde Güneş ışınları, toprak, su gibi cansız varlıklar ile bitkiler, hayvanlar, mantarlar, yer alır.

Belirli bir bölgede bulunan canlılar ile bunları saran cansız varlıkların karlıklı etkileşimi ile oluşan ve süreklilik gerektiren sistemlere ekosistem denir. Ekosistemler temel olarak canlı ve cansız varlıklardan oluşur. Ekosistemi oluşturan temel olarak;

Ekosistemler, enerji akışı ve besin döngüleriyle yaşamlarını devam ettirirler.

Tür-Popülasyon-Habitat-Ekosistem İlişkisi

Tür---Ekosistem İlişkisi

Dünya’daki ekosistemler kara ve su ekosistemi olarak iki gruba ayrılır.

Kara ekosistemleri;

 • Ormanlar,
 • Çöller,
 • Kutuplar,
 • Çayırlar,
 • Tundralar,
 • Çalılıklar gibi ekosistemlerdir.

Su ekosistemleri;

 • Göller,
 • Havuzlar
 • Denizler,
 • Nehirler,
 • Okyanuslar gibi ekosistemlerdir.

Ekosistemlerin birbirinden ayrılmasının nedeni, her ekosistemin kendine özgü özelliklerinin bulunması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan canlı çeşitliliğidir. Ekosistemleri ve ekosistemlerdeki canlı çeşitliliğini etkileyen en önemli unsur iklim koşullarıdır. İklim koşulları genel olarak, sıcaklık, yağış, nem, rüzgâr gibi özelliklerden oluşmaktadır. Bu özelliklerin farklı olması ekosistemleri ve ekosistemlerdeki canlı çeşitliliğini etkilemektedir.

Kutup Ekosistemleri

Genellikle penguenler, foklar, bazı balık türleri, kutup ayıları ve kutup tilkileri gibi canlı varlıkları barındırırlar.  Burada yaşayan canlıların aşırı soğuğa dayanabilmeleri için vücut yapıları (deri altında yağ tabakası kalın), saklanmaları için tüy renkleri(beyaz) farklılaşmıştır. İklim koşulları uygun olmadığı için bu ekosistemlerdeki canlı çeşitliliği azdır.

Kutup Ekosistemleri

Kutup Ekosistemleri

Çöl Ekosistemleri

Kurak, az yağış alan, bazen aşırı sıcak, bazen de aşırı soğuk olabilen, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olabildiği ekosistemlerdir. Çöl fareleri, develer, köstebekler, çöl tilkisi, kaktüs gibi canlılar çöl ekosistemlerine uyum sağlamış canlılardır. Çöl ekosistemlerinde yaşayan canlılar su ve besin depolama, su ve besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yağ depolama gibi özelliklere sahiptirler. İklim koşulları uygun olmadığı için canlı çeşitliliği azdır. En büyük çöl ekosistemi Kuzey Afrika’da bulunan Sahra Çölü’dür.

Çöl Ekosistemleri

Çöl Ekosistemleri

Orman Ekosistemleri

Canlılar için uygun iklim, barınma, korunma, beslenme ve üreme gibi ortamları sağlayabilen en uygun ekosistemler orman ekosistemleridir. Orman ekosistemleri en fazla canlı çeşitliliğine sahip ekosistemlerdir. Kuşlar, böcekler, solucanlar, sürüngenler, mikroskobik canlılar, bitkiler ve mantarlar gibi canlılar orman ekosistemlerinde yaşayabilen canlılardır. En büyük orman ekosistemi Amazon ormanları ekosistemidir. Orman ekosistemlerinden biri olan yağmur ormanları yağışın bol olduğu, sıcaklığı yüksek ve değişmediğinden canlılar için en ideal ekosistemlerdendir.

Orman Ekosistemleri

Orman Ekosistemleri

Su Ekosistemleri

Su ekosistemleri genel olarak tatlı su ekosistemleri ve tuzlu su ekosistemleri olarak ayrılır. Göller, sulak alanlar, akarsular tatlı su ekosistemleri, okyanuslar ve denizler de tuzlu su ekosistemleridir. Su ekosistemlerindeki canlı çeşitliliği suyun akarsu ya da durgun su olmasına da bağlıdır. Ayrıca suyun sıcaklığı ve oksijen miktarı da canlı çeşitliliğini etkiler. Göllerin büyüklüğü ve sularının özelliklerine göre tatlı su balık türleri, kurbağalar, böcekler ve diğer su organizmaları göllerdeki canlı çeşitliliğini oluşturur. Nehir ekosistemlerinde de tatlı su balıkları, bitkiler ve diğer canlı türleri yaşar. Deniz ve okyanus büyük ekosistemlerdir. Bu ekosistemlerde mikroskobik canlılardan en büyük memeli hayvanlara kadar birçok canlı çeşidi yaşar. Balinalar en büyük memeli hayvanlardır. Okyanusların farklı derinliklerinde farklı canlı çeşitliliği vardır. Yüzeye yakın ve ışığın ulaştığı yerlerde fotosentez yapan canlılar, su yosunları ve bunlarla beslenen canlılar bulunurken, derinlerde küçük ve yüzeyden inen küçük canlılarla beslenen hayvanlar vardır. Işığın ulaşamadı derinliklerde de canlılar yaşar. Okyanuslar ve denizlerde fok, su samuru ve martı gibi canlılarda yaşar.

Su Ekosistemleri

Su Ekosistemleri

Bir grup canlının yaşadığı yere, yaşam alanına veya arandığı zaman bulunduğu yere adı verilir. Ormanlar, okyanuslar, göl, çöl vb. birer olabilmektedir. Habitatlara aşağıdaki örnekler verilebilir:

 • Hamsinin habitatı Karadeniz’dir.
 • İnci kefalinin habitatı Van Gölü’dür.
 • Kutup ayısının habitatı kuzey kutbudur.
 • Develerin habitatı çöllerdir.
 • Kaktüslerin habitatı çöllerdir.

Aynı habitatta yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. Bir popülasyonda sadece bir tür canlı bulunabilir. Örneğin;

 • Bir göldeki sazan balıkları,
 • Bir ormandaki tilkiler,
 • Bir şehirdeki insanlar
 • Karadeniz’deki hamsiler,
 • Uludağ’daki geyikler birer örneğidir.

Ortak atadan gelen, birbiriyle çiftleşebilen ve çiftleştiğinde verimli döller oluşturan, aynı atadan meydana gelen benzer özellikteki canlılara tür adı verilir. Aslan, geyik, kedi, köpek, çam ağacı birer türdür. Erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesi sonucu oluşan at görünümünde ama eşek iriliğinde olan katırlar bir tür değildir. Aynı şekilde kurt ve köpeğin çiftleşmesi sonucu oluşan kurtlarda tür değildir.

Bir önceki yazımız olan 3. Sınıf Fen Bilimleri Elektriğin Güvenli Kullanımı Konu Anlatımı başlıklı yazımızda 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Notları, Elektriğin Güvenli Kullanımı ve Elektrik Çarpması hakkında bilgiler verilmektedir.

Google arama terimleri:

 • 7 sınıf ekosistem
 • 7 sınıf ekosistem konu anlatımı
 • 7 sınıf fen bilimleri ekosistemler konu anlatımı
 • ekosistem 7 sınıf
 • ekosistemler 7 sınıf
 • 7 sınıf ekosistemler
 • 7 sınıf fen ekosistem
 • ekosistem 7 sınıf konu anlatımı
 • 7 sınıf fen bilimleri ekosistemler
 • 7 sınıf fen bilimleri ekosistem
 • 7 sınıf fen ve teknoloji ekosistem konu anlatımı
 • 7 sınıf fen ekosistemler

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR

İlginizi Çekebilir!

Abone ol
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin