8. Sınıf Fen Bilimleri Bileşikler Nasıl Adlandırılır? Konu Anlatımı

Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

Bileşikler formüllerle gösterilir ve bileşiklerden bazılarının özel adları bulunur. Ancak bileşiklerin adlandırılmasında belirli kurallar bulunmaktadır. Bazı bileşikler, yapısında bulunan ve katyon adları kullanılarak; bazı bileşikler de anyon ve katyon adları ve bunların sayıları kullanılarak adlandırılır. Yapısında iyonik bağ bulunan bileşikler iyonik bağlı bileşik, yapısında kovalent bağ bulunan bileşikler ise kovalent bağlı bileşik olarak adlandırılır. İyonik bağlı bileşikler, yapılarında bulunan anyon ve katyon adları kullanılarak adlandırılır.

İyonik bağlı (metal-ametal) bileşikler genel olarak;

Metal Adı + Ametal Adı şeklinde adlandırılır.

İyonik bağlı bileşiğin yapısında halojen(7A Grubu) varsa metalin adından sonra halojenin adına “ür” eki getirilerek adlandırılır. Yani;

Metal Adı + Ametal Adı[ür] şeklinde adlandırılır.

NaCl : Sodyum klorür

MgI2 : Magnezyum iyodür.

CaF2 : Kalsiyum florür

İyonik bağlı bileşiğin yapısında Oksijen varsa metalin adından sonra “oksit” sözcüğü kullanılarak adlandırılır. Kısaca Oksijen bileşiklerinde oksit olarak adlandırılır. Yani;

Metal Adı + Oksit şeklinde adlandırılır.

Al2O3 : Alüminyum oksit

MgO : Magnezyum oksit

İyonik bağlı bileşiğin yapısında Kükürt varsa metalin adından sonra “sülfür” sözcüğü kullanılarak adlandırılır. Kısaca Kükürt bileşiklerinde sülfür olarak adlandırılır. Yani;

Metal Adı + Sülfür şeklinde adlandırılır.

K2S : Potasyum sülfür

İyonik bağlı bileşiğin yapısında Azot varsa metalin adından sonra “nitrür” sözcüğü kullanılarak adlandırılır. Kısaca Azot bileşiklerinde nitrür olarak adlandırılır. Yani;

Metal Adı + Nitrür şeklinde adlandırılır.

AlN : Alüminyum nitrür

Yapısında çok atomlu iyon bulunan bileşiklerin formülü yazılırken, bu iyonlar bir tek gibi düşünülür. Buna göre elementin değerliği iyonun önüne, iyonun değerliği de elementin önüne yazılır. Çok atomlu iyonun önüne rakam yazılması gerektiğinde iyon parantez içine alınır. Bu bileşikler adlandırılırken çok atomlu iyonun adı kullanılır. Yani;

Metal Adı + Çok Atomlu Adı şeklinde adlandırılır.

Yaygın olan çok atomlu iyonlar aşağıda verilmiştir.

Çok Atomlu İyonların Formülleri ve Adlandırılması

Çok Atomlu İyonların Formülleri ve Adlandırılması

K2SO4 : Potasyum sülfat

CaCO3 : Kalsiyum karbonat

Al(OH)3 : Alüminyum hidroksit

Mg(NO3)2 : Magnezyum nitrat

Ba3 (PO4)2 : Baryum fosfat

LiNO3 : Lityum nitrat

Mg3(PO4)2 : Magnezyum fosfat

Bazı durumlarda çok atomlu iyon ilk olarak yazılır. Bu durumda bileşik;

Çok Atomlu Adı + Ametal Adı şeklinde adlandırılır.

NH4Cl : Amonyum klorür

(NH4)2S : Amonyum sülfür

Bazı durumlarda da bileşik tamamen çok atomlu iyonlardan oluşur Bu durumda bileşik;

Çok Atomlu Adı + Çok Atomlu Adı şeklinde adlandırılır.

NH4OH : Amonyum hidroksit

(NH4)2CO3 : Amonyum karbonat

Kovalent bağlı (ametal-ametal) bileşikler genel olarak yapılarındaki elementler ve Latince atom sayıları belirtilerek adlandırılır. Yani;

[Latince Atom Sayısı]Ametal Adı + [Latince Atom Sayısı]Ametal Adı şeklinde adlandırılır.

1’den 10’a kadar latince sayıların okunuşu aşa­ğıdaki gibidir.

1 Mono 6 Hegza
2 Di 7 Hepta
3 Tri 8 Okta
4 Tetra 9 Nona
5 Penta 10 Deka

N2O5 : Di azot penta oksit

NO2 : Azot di oksit

CO2 : Karbon di oksit

PCl3 : Fosfor tri klorür

CO : Karbon mono oksit

Eğer birinci ametalin sayısı 1 ise mono olarak belirtilmez. Ancak ikinci ametalin sayısı 1 olsa da belirtilir.

Ametal Adı + [Latince Atom Sayısı]Ametal Adı şeklinde adlandırılır.

CCl4 : Karbon tetrâ klorür

SO3 : Kükürt tri oksit

CS2 : Karbon di sülfür

CO : Karbonmonoksit

CO2 : Karbondioksit

SO3 : Kükürt trioksit

Bir önceki yazımız olan Elementlerin Değerliği ve Bileşik Formüllerinin Yazılması Konu Anlatımı 8. Sınıf Fen Bilimleri başlıklı yazımızda 8. Sınıf Konu Anlatımı, ve 8.Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımı hakkında bilgiler verilmektedir.

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR

İlginizi Çekebilir!

Abone ol
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin